ខេត្តស្រ:កែវ : នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣នេះ បើកិច្ចប្រជុំពង្រឹងទំនាក់ទំនង ជាមួយប្រទេសជិតខាង កម្ពុជាថៃ រវៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនិងខេត្តស្រ:កែវ ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ


នៅក្នុងជំនួបកិច្ចប្រជុំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសជិតខាងៃប្រទេសទាំង ពីរ នេះ ប្រតិភូខាងកម្ពុជានៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ង៉ោ ម៉េងជ្រួនអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តំណាងឲ្យឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

Powered by Blogger.