ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សាស្ត្រាចារ្យ ឯក មនោសែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួត

 


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សាស្ត្រាចារ្យ ឯក មនោសែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រឡងប្រណាំង និងបែងចែកនិស្សិតតាមអង្គភាពអនុវត្តការងារបរិស្ថានតាមតំបន់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាស្ត្រាចារ្យ ឯក មនោសែន ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រឡងប្រណាំងនិងបែងចែកនិស្សិតតាមអង្ភភាព ដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តការងារបរិស្ថានតាមតំបន់ក្នុងបរិវេណនៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នៅសាលមហោស្រព (អគារ H) នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។៕

ប្រភព៖ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
Powered by Blogger.