កិច្ចជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អាន ម៉ារី ស្កេលតុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

 


កិច្ចជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អាន ម៉ារី ស្កេលតុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ រសៀលនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី អាន ម៉ារី ស្កេលតុន (Ann Marie SKELTON) ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN CRC) និងសហការី នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

Powered by Blogger.