អបអរសាទរ ! ទីក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចុះក្នុង «បណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិតផ្នែកម្ហូបអាហារ»

 បាត់ដំបង៖ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់អង្គការUNESCO នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានអង្គការUNESCO ចុះក្នុង "បណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិត" (UNESCO Creative Cities Network ឬហៅកាត់ថា UCCN) ផ្នែកម្ហូបអាហារ (Gastronomy)។

ការចេញផ្សាយបានបង្ហាញថាទីក្រុងថ្មីចំនួន ៥៥ ត្រូវចូលរួមជាមួយបណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅថ្ងៃទិវាទីក្រុងពិភពលោកជាបណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការUNESCO (UCCN) បន្ទាប់ពីការសម្រេចដោយ លោកជំទាវ Audrey Azoulay អគ្គនាយិកាអង្គការយូណេស្កូ ដែលក្នុងចំណោមនោះទីក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចុះក្នុង "បណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិតផ្នែកម្ហូបអាហារ»។ ទីក្រុងថ្មីទាំងនោះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ពួកគេក្នុងការទាញយកវប្បធម៌ និងភាពច្នៃប្រឌិតជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ និងការបង្ហាញការអនុវត្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការរៀបចំផែនការទីក្រុងដែលផ្តោតលើមនុស្ស ជាមួយនឹងការបន្ថែមចុងក្រោយបំផុត ក្នុងបណ្តាញទីក្រុងចំនួន ៣៥០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ១០០ ដែលតំណាងឱ្យវិស័យច្នៃប្រឌិតចំនួន ៧ គឺសិប្បកម្ម និងសិល្បៈប្រជាប្រិយ ការរចនា ភាពយន្ត អាហារូបត្ថម្ភ អក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតន្ត្រី៕Powered by Blogger.