ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រម្លឹកសារដាស់តឿនរបស់សម្តេចតេជោ ស្តីពីភាពជាមន្ត្រីល្អ ជូនសិក្ខាកាមនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០២៣


 ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រម្លឹកសារដាស់តឿនរបស់សម្តេចតេជោ ស្តីពីភាពជាមន្ត្រីល្អ ជូនសិក្ខាកាមនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានលើកឡើងនូវសារដាស់តឿនរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូនដល់សិក្ខាកាមនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវបំពេញការងាររដ្ឋបាលនៅក្រសួងស្ថាប័នថា «ជាតិជាមន្ត្រីល្អដាក់ខ្លួនឱ្យទាប ឬកពារឱ្យសុភាព មារយាទឱ្យខ្ពស់ កុំបាត់ម្ចាស់ការ»។

Powered by Blogger.