ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែង លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឈឿន ប៊ុនឆន សុំគោលការណ៍ ធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនដល់មន្រ្តីនគរបាលទូទាំងខេត្ត!

ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែង លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឈឿន ប៊ុនឆន សុំគោលការណ៍ ធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនដល់មន្រ្តីនគរបាលទូទាំងខេត្ត!


Powered by Blogger.