ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ និងលោកជំទាវ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ ១១៥-១១៦ ភូមិស្ទឹងសំរោង ឃុំអូរបាក់រទេះ ស្រុកកំពង់សិលា ខេត្តព្រះសីហនុ សភាពទឹកមានការកើនឡើងនិងហូរឆ្លងកាត់ផ្លូូវជាតិលេខ៤។

 នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ និងលោកជំទាវ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ ១១៥-១១៦ ភូមិស្ទឹងសំរោង ឃុំអូរបាក់រទេះ ស្រុកកំពង់សិលា ខេត្តព្រះសីហនុ សភាពទឹកមានការកើនឡើងនិងហូរឆ្លងកាត់ផ្លូូវជាតិលេខ៤។Powered by Blogger.