លោកជំទាវ អនហេង លក្ខិណា ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្ដីពីការរៀបចំគម្រោងសង្គមរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ នៅសណ្ឋាគារអេមព្រីសអង្គរ ខេត្តសៀមរាប។

 នាថ្ងៃទី១១-១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ 


Powered by Blogger.