ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូ និងអត្តពលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាកីឡា ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូកីឡា និងអត្តពលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាកីឡា ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលវិលត្រលប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានគរបាល និងកងពន្លត់អគ្គិភ័យពិភពលោក (World Police & Fire Games) នៅទីក្រុង Winnipeg ប្រទេសកាណាដា។ ៨ កញ្ញា ២០២៣

Powered by Blogger.