ពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែង ជូននាយទាហានជាន់ខ្ពស់ បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេស កងទ័ពជើងគោក ។

 រាជធានីភ្នំពេញ ,ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ 

ពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែង ជូននាយទាហានជាន់ខ្ពស់  បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេស កងទ័ពជើងគោក ។

Powered by Blogger.