ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរក​ឃើញជំងឺអុតស្វា ១ករណីទៀត

 

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រលប់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពី​ការរកឃើញ​ជំ​ងឺអុតស្វា ១ករណីបន្ថែមទៀត នៅប្រទេស​កម្ពុជា​ កើតលើបុរសម្នាក់ ដែលបានដាក់ឱ្យ​ព្យាបាល​ នៅមន្ទីរពេទ្យត្រឹមត្រូវ​។ ដូច្នេះ​សរុបជំងឺអុតស្វា ឬហៅកាត់ថា អឹមផក ( Mpox ) នៅកម្ពុជា មានចំនួន ៥ករណីហើយ​។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា ករណីជំងឺអុតស្វា ១ករណីថ្មីនេះ ត្រូវបាន​វិទ្យាស្ថានជាតិ​សុខភាពសាធារណៈ និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ប្រកាសលទ្ធផល​ នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​។
Powered by Blogger.