អធិការរងក្រុងកំពតម្នាក់ ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ក្រោយរកឃើញពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនលោកអនុសេនីយ៍ឯក មាស ពិសិដ្ឋ អធិការរងក្រុងកំពត

 


អធិការរងក្រុងកំពតម្នាក់ ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ក្រោយរកឃើញពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនលោកអនុសេនីយ៍ឯក មាស ពិសិដ្ឋ អធិការរងក្រុងកំពត ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិ ជាផ្លូវការហើយ ក្រោយរកឃើញថា មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងញៀន...


Powered by Blogger.