ខេត្តព្រះសីហនុមន្ដ្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ បានទទួលពាក្យបណ្តឹង

 


ខេត្តព្រះសីហនុមន្ដ្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ បានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងបានចាត់ការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី លើករណីប្រើហឹង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត  និងធ្វើអោយខូចខាត់ដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស។ ប្រភព៖ កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ

Powered by Blogger.