កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី ២៧ តុលា ២០២៣ នេះ បក្សភឿថៃ បានប្រកាសតែងតាំងកូនស្រីពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ថាក់សុីន សុីណាវ៉ាត្រា ឈ្មោះ Paetongtarn Shinawatra ជាប្រធានរបស់ខ្លួនហើយ -

 


កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី ២៧ តុលា ២០២៣ នេះ បក្សភឿថៃ បានប្រកាសតែងតាំងកូនស្រីពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ថាក់សុីន សុីណាវ៉ាត្រា ឈ្មោះ Paetongtarn Shinawatra ជាប្រធានរបស់ខ្លួនហើយ - កាសែតបាងកកប៉ុស្ត ចេញផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ តុលា ២០២៣

Powered by Blogger.