កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ បង្ក្រាបក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាជនជាតិចិនចំនួន ៣នាក់ ដកហូតគ្រឿងញៀន និងអាវុធទំនើបជាច្រើនដើម បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តនីតិវិធី

 កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ  បង្ក្រាបក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាជនជាតិចិនចំនួន  ៣នាក់ ដកហូតគ្រឿងញៀន និងអាវុធទំនើបជាច្រើនដើម បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តនីតិវិធី


Powered by Blogger.