រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ចេញសេចក្តីបំភ្លឺករណីការចុះផ្សាយថា មានពលរដ្ឋប្តឹងលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន


 រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ចេញសេចក្តីបំភ្លឺករណីការចុះផ្សាយថា មានពលរដ្ឋប្តឹងលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃុបឃិតគ្នាដកហូតដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយគ្មានដីកា។

Powered by Blogger.