លោក ហេង ការ៉ូ អនុប្រធាន និងលោក ប៉ា សុផារ័ត្ន សមាជិក តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឈឹម សៅគី អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ហេង ការ៉ូ អនុប្រធាន និងលោក ប៉ា សុផារ័ត្ន សមាជិក តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឈឹម សៅគី អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំត្បែងខ្ពស់ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ បាននាំយកនូវថវិការបស់ឯកឧត្តម ឈឹម សៅគី ប្រធានក្រុមការងារ ទៅប្រគល់ជូនលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ ដើម្បីឧបត្ថម្ភជូនដល់ភ្នាក់ងាររបស់គណបក្សចំនួនពីរនាក់ ដែលបានបំពេញការងារកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

Powered by Blogger.