ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ៉យ ហ្កាលីដូ (ROY GALIDO) មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកហ្វីលីពីន។

 រដ្ឋធានីញូដេលី , ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ 

ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយ  ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ៉យ ហ្កាលីដូ (ROY GALIDO) មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកហ្វីលីពីន។


Powered by Blogger.