ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា (RNK)

 ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា (RNK)


នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងរាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិនិត្យមើលពីសមិទ្ធផលដែលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ក្តោបក្តាប់បញ្ហាប្រឈម និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតប ព្រមទាំងគិតគូរួមគ្នាពីចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃខាងមុខPowered by Blogger.