ផ្សាយបន្តផ្ទាល់(Live) ៖ អបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្កូ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

 អបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្កូ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

Powered by Blogger.