លោក កែវ បុប្ផា មេឃុំអូគ្រឿង កំពុងប្រើពាក្យសម្ដីមួយចំនួនញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរើសអើង មកលើស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មាន

 Powered by Blogger.