កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក អស់លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

២៦ កញ្ញា ២០២៣


Powered by Blogger.