កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន

 ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជារដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ នាយក នាយករង ជាថ្នាក់ដឹកនាំ នៃសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ជាច្រើនរូបផងដែរ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ប្រភព ២៨ កញ្ញា ២០២៣

Powered by Blogger.