ប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវ ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនកុះករ បានអញ្ជើញមក ទស្សនាព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត

នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២៣ 

គឺជាទិដ្ឋភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំពោះទឹកដីអច្ឆរិយៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងទស្សនា នៃព្រះអាទិត្យព្រះដែលចំចំណុចកំពូលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាមរតករបស់ខ្មែរនៃមហានគរ។

អង្គភាពគេហទំព័រ CHRTV  online ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូប សូមថ្លែងអំណរគុណដែលជ្រៀតជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសភ្ញៀវកិត្តិយសអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជាគេមរតករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

Powered by Blogger.