លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី គល់ យី លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ចាន់ កិត្តិខុម និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សរ សំណាង ស្នងការរង បានដឹកនាំកម្លាំងក្រុមប្រចាំបញ្ជាវេនទី១

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី គល់ យី លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ចាន់ កិត្តិខុម និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សរ សំណាង ស្នងការរង បានដឹកនាំកម្លាំងក្រុមប្រចាំបញ្ជាវេនទី១ ចូលរួមប្រជុំជួរដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ និងចេញល្បាតការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានកម្លាំងសរុបចំនួន ៩៥នាក់៕


Powered by Blogger.