ឯកឧត្តម គង់ ភោគ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ាននៃកម្ពុជា

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម គង់ ភោគ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ាននៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលអាស៊ានស្តីពីការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅទីស្តីការក្រសួង។

On the morning of 13 October 2023, His Excellency KUNG Phoak, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and ASEAN SOM Leader of Cambodia, attended the ASEAN Coordination Meeting on the Preparation for the ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) Summit via video conference at the Ministry.Powered by Blogger.